Cennik

OPŁATY OGÓLNE

Wpisowe

Uczniowie i studenci: 150 PLN
Pozostałe osoby: 200 PLN

Składki członkowskie - opłata roczna Uczniowie i studenci: 150 PLN + 50 PLN na Aeroklub Polski
Pozostałe osoby: 300 PLN+100 PLN na Aeroklub Polski
Fundusz gospodarczy - opłata roczna 250 PLN
Karta egzaminacyjna BEZPŁATNIE
(wydawana po uregulowaniu wszystkich płatności względem Aeroklubu)
Pozostawienie własnej przyczepy campingowej na polu namiotowym + korzystanie z mediów

01.05.2018 - 30.09.2018: 100 PLN /miesiąc
POZOSTAŁY OKRES: 50 PLN /miesiąc

Opłata za pole namiotowe

10 PLN /doba

Opłata nie dotyczy osób, które dokonują opłat za przyczepy campingowe

Wypożyczenie przyczepy Aeroklubu PLL LOT 20 PLN /doba
Opłata za łóżko w pokoju 25 PLN /doba

 

Z opłat campingowych zwolnieni są instruktorzy szkolący oraz członkowie zarządu aeroklubu. UWAGA: Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP wprowadzony jest całkowity zakaz podłączania energii elektrycznej do namiotów! W przypadku wykrycia takiego podłączenia nałożona zostanie kara umowna w wysokości 200 PLN/dzień!

 

SEKCJA SZYBOWCOWA

SZKOLENIA SZYBOWCOWE

Teoretyczne szkolenie szybowcowe do III klasy (65 h.)

700 PLN
(płatne przed rozpoczęciem kursu teoretycznego)

Wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu teoretycznego. 300 PLN
Opłata dotyczy tylko osób, która NIE będą się szkolić praktycznie w Aeroklubie PLL LOT.
Praktyczne szkolenie szybowcowe do III klasy za wyciągarką (max. 55 lotów) 3.200 PLN (uczniowie i studenci, którzy nie ukończyli 26 roku życia)
3.700 PLN (dla pozostałych osób)

Kurs "Nauka lądowania w terenie przygodnym
(max. 20 lotów)

1.100 PLN
Każdy dodatkowy lot: 50 PLN

Kurs "Nauka lotów termicznych"
(max. 8 lotów / 8 godzin, w tym 5 godzin z instruktorem)

1.450 PLN
Każdy dodatkowy start (ponad 8 startów): 35 zł
Dodatkowa godzina z instruktorem: 115 zł
Dodatkowa godzina samodzielna: 85 zł

 

SZYBOWCOWE LOTY TRENINGOWE

  CZŁONKOWIE APLL LOT POZOSTALI
Start za wyciągarką
Hol niski (do 600 m.)
35 PLN 40 PLN
Start za wyciągarką
Hol wysoki (pow. 600 m.)
60 PLN 85 PLN
 1 godz. lotu szybowcem 55 PLN 85 PLN
 Pakiet 20 godz. lutu szybowcem 900 PLN  -
 Pakiet 30 godz. lutu szybowcem 1.250 PLN  -
 Pakiet 50 godz. lutu szybowcem 2.050 PLN  -

 
INNE OPŁATY SZYBOWCOWE

  CZŁONKOWIE APLL LOT POZOSTALI
Ściągnięcie z pola samochodem po lądowaniu na przelocie 0,50 PLN /km 0,50 PLN /km
Ściągnięcie z pola samochodem po lądowaniu z termiki nadlotniskowej 5 PLN /km 5 PLN /km
Szybowiec gotowy do lotu z pełną obsługą hangarową 150 PLN 150 PLN
Wypożyczenie logera 30 PLN / dzień 30 PLN / dzień

 

KONTROLA TECHNIKI PILOTAŻU I LOTY SPRAWDZAJĄCE

Lot KTP lub LS 50 PLN

 

Cena lotu KTP/LS obejmuje start za wyciągarką, resurs szybowca (lot po kręgu) i nadzór instruktora.
KTP i LS-y są płatne dla wszystkich członków według cennika powyżej, z wyjątkiem zaangażowanych w pracę społeczną instruktorów wg uznania Dyrektora Aeroklubu oraz akceptacji Zarządu.

WYRÓŻNIENIA - SPOŁECZNI INSTRUKTORZY SZYBOWCOWI:

Zaangażowani w sezonie 2017 instruktorzy otrzymują za darmo 5 h. lotów szybowcem oraz 5 startów za wyciągarką.

1. Jacek Bednarek
2. Stanisław Wróbel
3. Jacek Matusiak
4. Piotr Siennicki

SEKCJA SAMOLOTOWA

SZKOLENIE SAMOLOTOWE

 Kurs teoretyczny (100 h.) 1.200 PLN
(płatne przed rozpoczęciem kursu teoretycznego).
 Kurs praktyczny na samolocie Cessna 152 (45 h) 23.000 PLN
 Wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu teoretycznego 300 PLN
Opłata dotyczy tylko osób, które NIE będą się szkoliły praktycznie w Aeroklubie PLL LOT

 
SAMOLOTOWE LOTY TRENINGOWE

  CZŁONKOWIE APLL LOT POZOSTALI
Cessna 152 (dzień) 440 PLN /h 550 PLN /h
Cessna 152 (noc) 460 PLN /h 570 PLN /h

PAKIETY SAMOLOTOWE (Cessna 152)

Pakiet 10 godz. (dla 1 osoby) 420 PLN /h
Pakiet 20 godz. (dla 1 osoby) 410 PLN /h

* Warunki lotów w pakiecie są określone w tzw. Regulaminie lotów pakietowych.

 

WYRÓŻNIENIA - SPOŁECZNI INSTRUKTORZY SAMOLOTOWI:

Zaangażowaniu w sezonie 2017 Instruktorzy otrzymają za darmo po 2 h. lotu na samolocie Cessna 152:

1. Jan Wesołowski
2. Paweł Sztuka
3. Igor Wiścicki
4. Artur Pręciuk
5. Piotr Trzeciak
6. Piotr Niespuj
7. Konrad Wodziński

Ponadto za zaangażowanie społeczne niżej wymienione osoby otrzymują za darmo lot w ramach KTP:

1. Jacek Wasilewski
2. Robert Zgryza
3. Szymon Tomaszewski

Uwagi: Za studenta uważa się osobę, która nie ukończyła 26 roku życia i posiada ważną legitymację studencką

Zarząd Aeroklubu utrzyuje obciążenie w postaci pokrycia udziału własnego wartości szkody statku powietrznego uszkodzonego z winy pilotwa w wysokości 10%.

Z opłat na fundusz gospodarczy zwolnieni są Członkowie Zarządu Aeroklubu PLL LOT.

Przy przekroczeniu należności za wylatane godziny do kwoty 200 zł następuje przerwa w szkoleniu lub lataniu treningowym.

Wszelkie latanie szkolne lub treningowe będzie możliwe dopiero po uregulowaniu wszelkiego zadłużenia i opłaceniu Składek Członkowskich.

  WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ ZAKŁADCE ZOSTAŁY ZATWIERDZONE PRZEZ ZARZĄD AEROKLUBU PLL LOT W DNIU 29.05.2018 ROKU.

 

 

Pogoda na naszym lotnisku