NOWE WYMAGANIA DO LICENCJI PILOTA SZYBOWCOWEGO SPL

Od marca tego roku weszly w Polsce nowe przepisy lotnicze, ktore zmienily wymagania dotyczace uzyskania licencji szybowcowej. Oto wyciag z tych przpisow normujacy wymagania:

"FCL.210.S SPL – wymagane doświadczenie i zaliczenia
a) Osoba ubiegająca się o licencję SPL musi zaliczyć co najmniej 15 godzin szkolenia w locie na szybowcach lub szybowcach z napędem, w tym spełnić co najmniej wymagania określone w FCL.110.S.
(FCL.110.S LAPL(S) — wymagane doświadczenie i zaliczenia
a) Osoba ubiegająca się o licencję LAPL(S) musi zaliczyć co najmniej 15 godzin szkolenia w locie na szybowcach lub szybowcach z napędem, w tym co najmniej:
1) 10 godzin szkolenia w locie z instruktorem;
2) 2 godziny czasu lotu samodzielnego pod nadzorem;
3) 45 startów i lądowań;
4) 1 samodzielny lot nawigacyjny na odległość co najmniej 50 km (27 mil morskich) lub 1 lot nawigacyjny z instruktorem na odległość co najmniej 100 km (55 mil morskich).
b) Z 15 godzin wymaganych zgodnie z lit. a), maksymalnie 7 godzin można zaliczyć na motoszybowcach turystycznych.
c) Zaliczanie. Kandydat posiadający wcześniejsze doświadczenie jako pilot dowódca może uzyskać zaliczenie tego doświadczenia na poczet wymagań określonych w lit. a).
Decyzja o zakresie takiego zaliczenia jest podejmowana przez zatwierdzony ośrodek szkolenia,
w którym pilot przechodzi szkolenie, na podstawie wstępnego lotu sprawdzającego, jednakże
w żadnym przypadku takie zaliczenie nie może:
1) wynieść więcej niż całkowity czas lotu w charakterze pilota dowódcy;
2) wynieść więcej niż 50% liczby godzin wymaganej w lit. a);
3) obejmować wymagań określonych w lit. a) pkt 2) do lit. a) pkt 4).)

b) Osoba ubiegająca się o licencję SPL posiadająca już licencję LAPL(S) uzyskuje pełne zaliczenie wymagań na poczet wydania licencji SPL.
Osoba ubiegająca się o licencję SPL, która była posiadaczem licencji LAPL(S) w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku, uzyskuje pełne zaliczenie wymagań dotyczących wiedzy teoretycznej i szkolenia w locie.
Zaliczanie. Kandydat posiadający licencję pilota na inną kategorię statku powietrznego, z wyjątkiem balonów, uzyskuje zaliczenie 10% całkowitego czasu lotu w charakterze pilota dowódcy tego statku powietrznego, do ilości 7 godzin. Zaliczenie w żadnym przypadku nie obejmuje wymagań określonych w FCL.110.S lit. a) pkt 2) do lit. a) pkt 4).

Info
Serdecznie zapraszamy do naszego klubu na szkolenie lotnicze do licencji pilota samolotowego (jak zostać pilotem, ile to kosztuje) PPL(A) oraz do licencji pilota szybowcowego SPL. Więcej można dowiedzieć się w zakładceSzkolenia.
 
Aeroklub PLL LOT posiada certyfikat nr. PL/FTO-113 wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego upoważniający do prowadzenia szkolenia lotniczego. Certyfikat ważny jest do dnia 07/04/2015.
Logowanie
Reklama