WIEŚCI Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW AEROKLUBU

Koleżanki i Koledzy,
W dniu 15 marca 2014 r. odbyło się Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Członków Aeroklubu PLL LOT.
Czytaj dalej

WALNE ZEBRANIE AEROKLUBU

W dniu 15.03.2014r (sobota) o godzinie 10:00 w Szkole przy ul. Gladkiej 16 odbedzie sie Walne Zebranie oraz wybory nowych Wladz Aeroklubu To jest w tym samym terminie co KWT.

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU APLL LOT

Informujemy, że decyzją Zarządu Aeroklubu Polskich Linii Lotniczych LOT Dyrektorem naszego Aeroklubu został Tomasz Maj. Jednocześnie wykonuje on obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Szkolenia.

Zarząd Aeroklubu Polskich Linii Lotniczych LOT dokonał zmian w wysokości opłat na fundusz gospodarczy, która w 2014 r. wynosi 250 PLN. Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o zlikwidowaniu opłaty za składanie spadochronów i za karty egzaminacyjne KWT. Jednocześnie Zarząd utrzymał w niezmienionej wysokości składki członkowskie.

Czytaj dalej

WIADOMOŚĆ

Uprzejmie informuję wszystkich członków i sympatyków Aeroklubu PLL-LOT że z dniem 01.02.2014 kończę pełnić obowiązki Dyrektora Aeroklubu.
Za miłą i sympatyczną współpracę wszystkim członkom i sympatykom serdecznie dziękuję i życzę przyjemnej współpracy z nowym kierownictwem.

Jacek Bednarek

KWT 2014

Uwaga! Uprzejmie informujemy wszystkich członków Aeroklubu PLL-LOT oraz osoby zainteresowane. Kontrola wiadomości teoretycznych - KWT odbędzie się w dniach 15-16.03.2014r. Godz. 10:00 w Tech. Lot. nr.9 w Warszawie ul.Gładka16.

Czytaj dalej

SZKOLENIE SZYBOWCOWE I SAMOLOTOWE

Aeroklub PLL LOT organizuje nowy kurs teoretyczny do licencji pilota szybowcowego i licencji pilota samolotowego turystycznego

Spotkanie organizacyjne dla kandydatów odbędzie się w Zespole Szkół przy ul.Gładkiej 16 dnia 08.03.2014(sobota) o godz.10:00

Info
Serdecznie zapraszamy do naszego klubu na szkolenie lotnicze do licencji pilota samolotowego (jak zostać pilotem, ile to kosztuje) PPL(A) oraz do licencji pilota szybowcowego SPL. Więcej można dowiedzieć się w zakładceSzkolenia.
 
Aeroklub PLL LOT posiada certyfikat nr. PL/FTO-113 wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego upoważniający do prowadzenia szkolenia lotniczego. Certyfikat ważny jest do dnia 07/04/2015.
Logowanie
Reklama